תפילין בשבת

היום נלמד על תפילין בשבת

השבת נקראת "אות", שנאמר "כי אות היא ביני ביניכם",
ואף התפילין נקראים אות,
שנאמר "והיה לך לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך".

כמו כן, בתפילין כתוב
"ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה"
ודורשים – מכאן שלא כל הימים מיועדים להנחת תפילין
בשבתות וחגים – פטורים מהנחתם.

היות שכך, לא מניחים תפילין בשבת.
יתר על כן, אסור להניח תפילין בשבת,
(והתפילין נקראות מוקצה, שאסור לטלטלם
אלא בתנאים מאוד מסויימים!)
שכן זהו זלזול באות השבתית.

מה הקשר להיום?

בשנת תשכ"ז, עם פרוץ מלחמת ששת הימים,
יצא הרבי ב"מבצע תפילין",
על מנת לחזק את העם היושב בציון.
הרבי הסביר כי בתפילין יש סגולה עצומה
שהיא מטילה פחד על כל האומות.
כנאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך,
ויראו ממך".

מה הקשר לירושלים?

ירושלים היא הרכבה של המילים "יראה – שלם".
בעבודת השם, הכוונה להטלת יראה פנימית מהבורא.
זו למעשה מטרת התפילין
לחוש בבשר האדם את כובד התפילין, ומתיחת הרצועות,
בכדי לשעבד את הלב והמוח
ליראת השם.

יום נפלא
דוד

(מבוסס על שולחן ערוך א"ח סימן ל, מנחות לו,ב, ועוד)

אודות gmiky26