כח התהילים

כח התהילים  – עזרה לחיילים

כח האותיות של התהילים + קריאה בקול של יהודי  שוברת רקיעים ומסוגלת לשבור כל אוייב חיצוני או פנימי.tehilim2

מאז בריאת העולם הנשק החזק של היהודי הוא בפה שכולנו  קוראים תהילים ביחד לעניין מסויים – זה פועל בעוצמה חזקה , שאין באפשרותנו לתאר.

קריאת מזמורי תהילים בכל יום דבר עצום שמושך אור גדול ושפע רב על האדם.

הנה הפרקים המתאימים ליום זה 

דעו שחכמי הסוד לימדו כי הקורא בכוונה רבה את פרק התהילים המחולק לימי החודש גורם להגבהת מזלו, משחרר עיכובים ומושך על עצמו שפע רב הן ברוחניות ובוודאי בגשמיות.

מזמורי תהילים שוברים כל מחיצות ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה ומשתטחים לפני אדון העולמים ופעולתם בחסד זר המים.

כח התהילים מבטל כל הקטרוגים, מגרש מזיקים ומפנה את הדרך לעליית תפילתנו לשמים, מקרב הגאולה, מבטל הדינים, מזכך הנשמה, מבטל גזירות קשות, פועל ישועות, שובר כל המחיצות, דוחה פורענויות ופגעים מעליו ומעל בני משפחתו ובני דורו ומשפיע עליהם ברכות והצלחות, כח התהלים מסוגל לפרנסה, כנגד האוייבים, בכח התהלים זוכה לתשובה, כח התהלים סגולה לשלום בית,  פסוקי התהלים פועלים עצומות בשמים, ספר תהלים, התהלים דוחה פורענויות, מגלגל שפע והצלחה,  מזכה לעולם הבא, התהלים – כאילו קיים כל התורה, לאריכות ימים, על כל צרה, התהלים – מזכה להיות תחת כסא הכבוד.

 

הנה הפרקים המסוגלים לפעול ישועות ליום זה 

אודות gmiky26