חת"ת שבועי- העצבות סגולה לכישלון

העצבות היא סגולה לכשלון וכך נמנעים ממנה.

סכום מהתניא פרק כז – אמצע כח

עצבות

עצבות

העצבות היא מורידה לאדם את כל הכוחות לעשיה ומה שמביא לעצבות זה לא דאגת עונות אלה מחשבות שליליות והרהורים רעים .והעצה לכך לקיים את הפסוק מקריאת שמע "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". כלומר יש כאן הוראה מפורשת מהשם לא להגרר אחרי מחשבות ריקניות ושליליות.שמצליחים להזיז את המחשבות השליליות זוכים בשכר מצווה "ולא תתורו"ובזה העניין צריך להתחיל לחייך.

כל פעם שמצליחים לדחות את המחשבה השלילית ולהחליפה לחיובי מתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא וזה מושך ברכה יתרה לאדם.
ולא להתיאש אם כמה פעמים צריך לעשות בדיוק אותה עבודה כי אולי זה השליחות והתיקון שיביא אותך להצלחה.(כל אדם עם הנסיונות [משימות] שלו)

בהמשך בעל התניא מסביר שהעבודה זו היא לזבוח את היצר השלילי שנמצא בחלל השמאלי של הלב ומקדושה זו נמשכת קדושה עליונה על האדם למטה שנותנת לו סיוע רב בעבודתו. על זה אמרו החכמים אדם מקדש את עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, וגם הדברים המותרים שהם לא הכרחים וחיוביים לאדם הם מיותרים. כמו לדוגמא לזלול ולאכול אוכל יותר ממה שצריך למרות שהוא כשר למהדרין. אדם צריך לקדש את עצמו במותר לו.

משל הלוחמים.
ששני לוחמים נאבקים זה בזה מי שבעצלות וכבדות ומפחד מפסיד בנוק אאוט.
כשמתקרבת הצלחה לאדם ושמחה וצד הבהמי שבאדם כלומר היצר הרע מנסה להפיל וכשאדם נלחם וזובח את יצרו בשמחה בידיעה מהתועלת שיצא לו מיזה הוא מנצח וכך מטפס למעלה .

אתגר שבועי.
דחה כל מחשבה שלילית ובדרך זו להחליף במחשבה חיובית. ("בור ריק ללא מים יש בו נחשים ועקרבים"). אי אפשר לרוקן מחשבה שלילית ובלי להכניס דבר חיובי. וקדש את עצמך בדברים חיוביים ומעוררי השראה כמו למידה של השיעור וזה וכו'. השבוע יש נתינת כח מעכשיו ואילך מבעל התניא להתרומם ולהיות שמח

וזה מסתדר עם חודש אדר שהמזל והשמחה בשפע. שבוע מוצלח לכולנו.

אודות gmiky26