חת"ת ארכיון

  • מחזקת את מתניה של הנשמה, כשם שגיבור מחזק את עצמו על ידי שחוגר עצמו בחגורה. השבוע התחלנו ללמוד את אגרת הקדש סבספר התניא אדמו"ר הזקן בעל התניא מחזק ומעודד את […]

    איך התורה מחזקת את האדם.

    מחזקת את מתניה של הנשמה, כשם שגיבור מחזק את עצמו על ידי שחוגר עצמו בחגורה. השבוע התחלנו ללמוד את אגרת הקדש סבספר התניא אדמו"ר הזקן בעל התניא מחזק ומעודד את […]

    המשך קריאה...