פדיון נפש לרבי מילובביץ – סגולה לשיחרור את כל המחסומים ולביטול גזרות

יש למלא את הטופס וללחוץ על "שלח" 

מתחת לטופס ישנו לחצן תרומה של פיפל בס"כ 18 שקלים אפשר גם בכ.אשראי

השמות נשלחים ל רבי בארה"ב ומקבלים העתק של המכתב שנשלח למייל שלךאודות gmiky26