לסיים את המערכה במלוא הכוח והעוצמה!

היה זה לפני 32 שנה, 1982 – ימי מלחמת 'שלום הגליל', בשיחה מיוחדת של הרבי מליובאוויטש אודות המצב, אמר הרבי את הדברים הבאים (בעיבוד חופשי), שאקטואלים מאוד היום לא פחות מאז.. rabi

■  על המנהיגים, לא להתפעל מ'פוליטיקאים פחדנים' ולסיים את המבצע בשלימות ובמהירות, ללא קורבנות משני הצדדים.

■  מלבד הנשק הגשמי, יש לנו גם נשק רוחני. כנאמר: "אלה ברכב ואלא בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר." הנשק הנוסף שלנו הוא זכות המצוות שאנו מקיימים ובפרט מצות תפילין המגינה על עם ישראל.

■  לאחר שפתחו במבצע, מוכרחים לסיים את הפעולה בשלימותה. הרי זה כמשל לאדם רך לבב הנכנס לחדר הניתוחים ובתחילת הניתוח הוא מבקש מהרופאים להפסיק את הניתוח, שהרי לא ניתן לנתח כשהחולה מדמם..! כך גם בנמשל, ברגע שפתחו במבצע.. יש כאלו החושבים להפסיק באמצע הניתוח! כפי שכבר היה בניתוח השני והשלישי.. איך מאפשרים לערוך ניסויים כאלו בנוגע למיליוני יהודים? הרי כבר שלוש פעמים ראו שהתנהגות כזו גרמה לצרות צרורות!

■  גם החשש מתגובת אומות העולם, במיוחד אלו המעניקים לישראל כסף ונשק, אינו חשש אמיתי. שכן, גם הם רוצים באמת שאנו נסיים את הפעולה באופן מושלם, והם רק יעמידו פנים כאילו הם כועסים, כדי שלא יצטרכו להתנצל על כך..

■  מלבד אחריותם של המדינאים ואנשי הצבא יש לכל יהודי להוסיף בתורה, בתפילה ובצדקה לזכותם של חיילי צה"ל ולזכות המדינאים שיוכלו לעמוד בנסיון ולסיים את הפעולה בשלימות ובזריזות הכי גדולה.

אודות gmiky26