כיצד להרחיב את כלי הפרנסה – הרב מנדי ווילשנסקי

ייי

כיצד להרחיב את כלי הפרנסה  על פי תורת החסידות במשנתו של הרבי

אדם מצורע. לכפרתו צריך להביא קורבנות.

עשיר – בהמה

עני – תורים ובני יונה

יהודי יכול חהביא קורבן בשביל חבר וזהו מצווה!

יש מקרה שאין לעני כסף והעשיר  מביא מבקומו קרבן עשיר

יש מקרה  שהעני מביא קורבן  בשביל העשיר ובגלל שהתחייב בשבילו

חייב להביא קורבן של עשיר ,כלומר נכנס תחתיו

כל היהודים מחוברים כאחד .  למה צריך העני להתחייב לעשיר ??.

מחדש לנו הרבי . שהעני מכניס את עצמו במדרגה של עשיר ואז נפתח לו  שערי פרנסה

העצה כיצד לשנות את מזל הפרנסה  ? לקפוץ למים להכנס לסטטוס אחר של עשיר.

לתודעה של עשיר ואז מקבלים שפע וברכת השם.

 

אודות gmiky26