חינוך ילדים – מתי למדנו את זה ?

אחת השאלות הגדולות שכל הורה שואל את עצמו, זו השאלה: מהי הדרך הנכונה לחינוך הילדים? מהו סוד ההצלחה בחינוך?

חלק טוענים שחינוך טוב רק עם מידת החסד ("שיטת הגזר"). לתת לילד את כל מה שהוא רוצה, לגלות גמישות ולהתפשר איתו, לשכנע אותו עם פרסים וממתקים, והעיקר – להעניק הרבה-הרבה חום ואהבה;

חלק אחר טוענים שחינוך טוב הולך דווקא עם מידת הדין ("שיטת המקל"). צריך לחנך את הילד ביד קשה וקפדנית, לגלות תקיפות חסרת פשרות, להעניש אותו על כל חריגה, לגעור בו במקרה הצורך.

אז מהי הדרך הנכונה – חסד או דין, אהבה או קפדנות, גמישות או תקיפות ("גזר" או "מקל")?

כמו תמיד, התשובה מופיעה בתורה. כאשר אנחנו עוקבים אחרי שלושת האבות, אנו מגלים פרט מעניין: מאברהם יצא בן בעייתי ישמעאל, מיצחק יצא בן בעייתי עשיו, ורק יעקב הצליח בצורה מלאה בחינוך כל הילדים שלו שהם שנים עשר השבטים.

אם יעקב הצליח בחינוך הילדים שלו, סימן שהוא ידע את סוד ההצלחה בחינוך. ואם אנחנו נאמץ את הדרך שלו, גם אנחנו נוכל להצליח בחינוך הילדים שלנו.

בזוהר כתוב ששלושת האבות הם כנגד שלושת המידות, אברהם – חסד, יצחק – דין וגבורה, יעקב – תפארת, המשלבת בין מידת החסד ומידת הדין.

כאשר הורה מחנך את ילדיו במידת החסד בלבד – יכול להיות שהילד ינצל את העובדה שאבא לא מעיר לו ואמא נותנת לו את כל מה שהוא רוצה – ובשל כך יעשה כל מה שעולה על רוחו, לטוב ולרע, בלי שום גבולות. לכן מאברהם יצא ישמעאל, כי ישמעאל פירש בצורה לא נכונה את החסד של אבא שלו, אברהם אבינו.

מצד שני, כאשר הורה מחנך את ילדיו במידת הדין בלבד – יכול להיות שהילד יפרש את זה בצורה לא נכונה. אם אבא מחמיר איתו יותר מדאי ואמא כועסת עליו על כל דבר קטן – בשלב מסוים הוא מסוגל לבעוט בחינוך שקיבל ולעזוב את הדרך הנכונה. לכן מיצחק יצא עשיו, כי עשיו פירש בצורה לא נכונה את מידת הדין של אבא שלו, יצחק אבינו.

הפיתרון המושלם הוא מידת התפארת מידתו של יעקב אבינו. מידת התפארת יודעת לשלב בצורה נכונה בין החסד לבין הדין, כשצריך אתה מתנהג במידת החסד וכשצריך, אתה מתנהג במידת הדין.

מידת התפארת אומרת ש:

יש הבדל בין הילדים, יש ילד שזקוק לתשומת לב ולאהבה מיוחדת ויש שזקוק לחינוך נוקשה וקפדני.

מצד אחד אתה מרעיף על הילד שלך אהבה אינסופית, אבל מצד שני באותו רגע אתה גם יודע להציב בפניו גבולות ברורים ולהוכיח אותו. מצד אחד "ימין מקרבת", ומצד שני "שמאל דוחה". כי זו טובתו האמיתית של הילד.

לכן דווקא יעקב הצליח בצורה מלאה בחינוך הילדים.

אפשר לסכם ולומר: "עם מידת התפארת, מגדלים משפחה לתפארת".

ובזכות חינוך ילדינו שנזכה לגאולה שלימה

אודות gmiky26