הקב"ה מתעלה בעולמו בזכותך – הרב דוד גינזבורג

כשמותרים על תענוג שלילי לטובת החיובי הקב"ה מתעלה מעולמו . – הרב דוד גינזבורג

אודות gmiky26