החלק השני האמונה באופן פנימי

אמונה בצורה פנימית . – הרב דוד גינזבורג

אודות gmiky26