החוזה מלובלין

סיפר החוזה מלובלין, "פעם הלכתי ביער וראיתי אדם המקים לעצמו בקתה מן העצים שחטב, בכל עץ שהיה בו גדם ובליטה לא טרח לישר ולהחליק, אלא נקב חור בזולתו – מול הבליטה – וכך חיבר את העצים אחד לאחד.
למדתי ממנו מוסר השכל גדול אם אתה רוצה להתחבר עם זולתך אל תקצץ את בליטותיו! עליך לקדוח חור כדי לקלוט ולשבץ אותו בתוכך, ועל ידי זה שאתה מחבר אותו אליך – אתה מחובר אליו!"

 

בפרשתנו אנו קוראים על המצווה המיוחדת של התקופה שלנו "ספירת העומר" מצווה זו מסמלת את הספירה וההכנה של עם ישראל לקראת מתן תורה, מאז צאתם ממצרים ועד מתן תורה עברו 49 יום בהם עם ישראל ניקו את עצמם ועבדו עם עצמם כדי להיות מוכנים וראויים לקבלת התורה,
איך בדיוק היתה העבודה? לכולנו יש מידות ורגשות שונים,  הם כל יום עבדו על שיפור אחד מהרגשות ומהמידות, העבודה הייתה כל כך חזקה בזכות זה שכל אחד התבונן בעצמו וניסה להבין את המקומות שהוא צריך לתקן בתוכו וכשכל אחד תיקן את עצמו הגיעו כולם להר סיני באחדות מופלאה  "ויחן שם ישראל כנגד ההר" וחז"ל מסבירים שעם ישראל היו במצב של "כאיש אחד בלב אחד",
בטבעו של האדם להתבונן בחסרונותיו של הזולת ובמעלות עצמו וזה הגורם לפירוד ומחלוקת אך כשנתרגל כל אחד להתבונן בתוכו ולתקן את הטעון שיפור זו הדרך להגיע לאחדות ולהיות מוכנים לקבלת התורה.

הימים האלו נזכרים ונעשים מדי שנה בשנה, עלינו לנצל ימים אלו להתבוננות פנימית כל אחד בעצמו ללמוד איפה אני יכול לתקן בעצמי ואיך אוכל לפנות מקום בתוכי כדי שאוכל להכיל את זולתי וכך נוכל דווקא בימים אלו להוסיף באהבת ישראל שתזכה אותנו לעמוד כאיש אחד בלב אחד עם מול בית המקדש  שייבנה בקרוב ממש בהתגלות הרבי מלך המשיח.

ביום ראשון הקרוב כל ילדי ישראל התאחדו באהבת ישראל בתהלוכות לג' בעומר ברחבי הארץ והעולם, אתם מוזמנים להצטרף..

"אדרבה ותן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם'
ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ואל יעלה בלבנו שום שנאה מאחד על חבירו חלילה"
(רבי אלימלך מליזנסק )

אודות gmiky26