אמונה באופן חיצונית

אמונה בצורה מקיפה . – הרב דוד גינזבורג

אודות gmiky26